Pracownia Działań Przestrzennych
Studio of Spatial Activities

Kształtuj przestrzeń wokół siebie pamiętając, że Ona Ci się odwdzięczy.

Pracownia Działań Przestrzennych powstała na Wydziale Komunikacji Multimedialnej ASP w Poznaniu w wyniku transformacji Pracowni Transplantacji Rzeźby Wydziału Edukacji Artystycznej, sformowanej z Pracowni Rzeźby Otwartej założonej przez Mirosława Bałkę w 2003. Pracownię na przestrzeni lat współprowadziły: Ewa Bone (2003-2004), Katarzyna Krakowiak (2004-2007), Karolina Kubik (2010-2013), Anna Jochymek (2013-2015), Zuza Golińska (2015-2018), Anna Shimomura (2018/2019) oraz Tymek Bryndal (2018-2020).

 Od 2011 działa na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Zadaniem Pracowni Działań Przestrzennych jest podjęcie próby rozpoznania i twórczego kształtowania przestrzeni, w których się poruszamy i działamy. PDP w swoich działaniach wykracza poza teren Akademii, zwracając uwagę na problemy społeczne i polityczne. Studenci eksplorują wrażliwość kulturową, poszukując własnej tożsamości artystycznej. Definiując swoje miejsca, wymieniając poglądy z reprezentantami innych miejsc, zakreślają strefy komunikacji.

Program:

Integracja grupy, stwarzanie możliwości współdziałania i współpracy. 

Dyskusja jako element kreatywnej wypowiedzi światopoglądowej.

Poprawa koncentracji, odrzucenie zahamowań związanych z aktywnością twórczą. 

Rozbudzenie twórczej postawy wobec świata i siebie, podniesienie poziomu samoakceptacji.

Determinowanie własnej kreatywności.

Kształcenie wrażliwości przestrzennej.

Budowanie praktycznych umiejętności i sprawności do wykorzystania w procesie tworzenia.

Poznawanie innych postaw twórczych poprzez spotkania z gośćmi PDP.

Rozwijanie poczucia piękna i wrażliwości estetycznej, rozwijanie zainteresowań. 

Uwrażliwianie na drugiego człowieka, na jego odmienność.

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych i wspólnego rozwiązywania konfliktów.

Wspieranie rozwoju i prawidłowe kształtowanie osobowości kulturalnej.

Pomoc w lepszym rozumieniu siebie i świata społecznego.

Odpowiedzialność za wykonane zadanie.


prof. Mirosław Bałka

www.miroslaw-balka.com

Ur. 1958 w Warszawie. Dyplom w pracowni prof. Jana Kucza na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie w 1985r.

Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem i wideo w przestrzeni. Brał udział w ważnych wystawach m.in.: Documenta w Kassel (1992), Biennale w Wenecji (1990, 1993, 2003, 2005, 2013),The Carnegie Intl. w Pittsburghu (1995), Biennale w Sao Paulo (1998), Biennale w Sydney (1992, 2006), Biennale w Santa Fe (2006). W 2009 zrealizował projekt “How It Is” w Turbine Hall, Tate Modern w Londynie. Jest autorem pomnika ofiar katastrofy promu “Estonia” w Sztokholmie. Jego prace znajdują się w ważniejszych kolekcjach muzealnych w Polsce i na świecie.

Prowadzi Pracownię Działań Przestrzennych na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Członek Akademie Der Kunste w Berlinie.

 

as. mgr Julia Dorobińska

Urodzona w 1996r. w Ostrołęce. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Sztuki Mediów. Zajmuje się działaniami performatywnymi i wideo. Uczestniczka School of Expressions w PLATO Ostrava (2019), Bunker Residence (Center for Contemporary Art BUNKER) w Czerniowcach na Ukrainie (2017). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2018/2019. Laureatka Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w konkursie Najlepsze Dyplomy ASP 2020 oraz Nagrody Specjalnej w konkursie "Nowy Porządek" (2020). Pokazywała prace m. in. w BWA Warszawa (2021), SVETOVA 1 w Pradze (2021), Gdańskiej Galerii Miejskiej (2020), MOS w Gorzowie Wielkopolskim (2019), Galerii Studio w Warszawie (2019), Lethaby Gallery w Londynie (2019), Nitra Gallery na Słowacji (2019), a także festiwalach IN-SONORA w Madrycie (2020), Interference Festival w Gdańsku (2019), Short Waves Festival w Poznaniu (2019) oraz Videonews w Galerii Labirynt (2019, 2018).