Pracownia Działań Przestrzennych
Studio of Spatial Activities

Kształtuj przestrzeń wokół siebie pamiętając, że Ona Ci się odwdzięczy.

Pracownia Działań Przestrzennych powstała na Wydziale Komunikacji Multimedialnej ASP w Poznaniu w wyniku transformacji Pracowni Transplantacji Rzeźby Wydziału Edukacji Artystycznej, sformowanej z Pracowni Rzeźby Otwartej założonej przez Mirosława Bałkę w 2003. Pracownię na przestrzeni lat współprowadziły asystentki: Ewa Bone (2003-2004), Katarzyna Krakowiak (2004-2007), Karolina Kubik (2010-2013), Anna Jochymek (2013-2015) oraz Zuza Golińska (2015-2018).

 Od 2011 działa na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Zadaniem Pracowni Działań Przestrzennych jest podjęcie próby rozpoznania i twórczego kształtowania przestrzeni, w których się poruszamy i działamy. PDP w swoich działaniach wykracza poza teren Akademii, zwracając uwagę na problemy społeczne i polityczne. Studenci eksplorują wrażliwość kulturową, poszukując własnej tożsamości artystycznej. Definiując swoje miejsca, wymieniając poglądy z reprezentantami innych miejsc, zakreślają strefy komunikacji.

Program:

Integracja grupy, stwarzanie możliwości współdziałania i współpracy. 
Dyskusja jako element kreatywnej wypowiedzi światopoglądowej.
Poprawa koncentracji, odrzucenie zahamowań związanych z aktywnością twórczą. 
Rozbudzenie twórczej postawy wobec świata i siebie, podniesienie poziomu samoakceptacji.
Determinowanie własnej kreatywności.
Kształcenie wrażliwości przestrzennej.
Budowanie praktycznych umiejętności i sprawności do wykorzystania w procesie tworzenia.
Poznawanie innych postaw twórczych poprzez spotkania z gośćmi PDP.
Rozwijanie poczucia piękna i wrażliwości estetycznej, rozwijanie zainteresowań. 
Uwrażliwianie na drugiego człowieka, na jego odmienność.
Kształtowanie umiejętności interpersonalnych i wspólnego rozwiązywania konfliktów.
Wspieranie rozwoju i prawidłowe kształtowanie osobowości kulturalnej.
Pomoc w lepszym rozumieniu siebie i świata społecznego.
Odpowiedzialność za wykonane zadanie.

prof. Mirosław Bałka

www.miroslaw-balka.com

Ur. 1958 w Warszawie. Dyplom w pracowni prof. Jana Kucza na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie w 1985r.

Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem i wideo w przestrzeni. Brał udział w ważnych wystawach m.in.: Documenta w Kassel (1992), Biennale w Wenecji (1990, 1993, 2003, 2005, 2013),The Carnegie Intl. w Pittsburghu (1995), Biennale w Sao Paulo (1998), Biennale w Sydney (1992, 2006), Biennale w Santa Fe (2006). W 2009 zrealizował projekt “How It Is” w Turbine Hall, Tate Modern w Londynie. Jest autorem pomnika ofiar katastrofy promu “Estonia” w Sztokholmie. Jego prace znajdują się w ważniejszych kolekcjach muzealnych w Polsce i na świecie.

Prowadzi Pracownię Działań Przestrzennych na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Członek Akademie Der Kunste w Berlinie.

 

as. Anna Shimomura, as. Tymek Bryndal

tymekbryndal.com

as. Anna Shimomura, 

Ur. w 1992 roku w Otaru (Japonia), studentka Sztuki Mediów na ASP w Warszawie oraz Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Dyplom I stopnia w Pracowni Sztuki Domeny Publicznej prof. Krzysztofa Wodiczki uzyskał wyróżnienie rektorskie. Brała udział m.in. w wystawach w BWA Tarnów, Galerii Studio, Muzeum Woli, Galerii Labirynt, Gdańskiej Galerii Miejskiej, Domu Norymberskim w Krakowie, Trafostacji Sztuki (Festiwal Inspiracje), Przeglądzie Sztuki Survival.

as. Tymek Bryndal,

Urodził się w 1992 roku w Toronto. Mieszka i pracuje w Warszawie. Zajmuje się grafiką, sztuką wideo i performance. Absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Mediów. Tymek Bryndal jest również muzykiem, trwale związanym z free-jazzowym trio zwanym Pokusa.