Pracownia Działań Przestrzennych
Studio of Spatial Activities

Small obraz logo www recovered4

Mirosław Bałka Pracownia Działań Przestrzennych

kontakt:
pdp.asp@gmail.com
www.facebook.com/pracowniadzialanprzestrzennych

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wydział Sztuki Mediów
ul. Spokojna 15
01-044 Warszawa