Pracownia Działań Przestrzennych
Studio of Spatial Activities

Small obraz logo www recovered4

Mirosław Bałka Studio of Spatial Activities

contact:
pdp.asp@gmail.com
www.facebook.com/pracowniadzialanprzestrzennych

Academy of Fine Arts in Warsaw
Faculty of Media Art
ul. Spokojna 15
01-044 Warsaw, Poland